Voor professionals

Wat doet B’well care?

B’well care begeleid en coacht (jong)volwassenen naar een zelfstandiger bestaan, waarbij we uitgaan van eigen krachten en motivatie. Bovendien doen we een beroep op het netwerk van de jongere zoals familie, vrienden en kennissen, die de (jong)volwassenen kunnen bijstaan.

We ondersteunen bij

 • Het vastleggen van kleine en grotere doelen die de jongere wil bereiken
 • Het versterken van competenties en vaardigheden
 • Het verbeteren van gedrag
 • Het regelen van praktische zaken zoals werk, inkomen, schulden, huisvesting en invulling van vrije tijd

Doelgroep

Onze begeleiding is voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar die met een of meer van de onderstaande uitdagingen hebben te maken:

 • Een licht verstandelijke beperking
 • Psychische problemen
 • Gedragsproblemen
 • Verslaving

De volgende in- en exclusiecriteria worden gehanteerd: 
Inclusiecriteria

 • Voldoende capaciteit aanwezig
 • Voldoende kennis aanwezig
 • Beschikbare medewerkers zijn bevoegd en bekwaam voor zorgvraag
 • Aanvrager is woonachtig binnen het werkgebied
 • Geldige indicatie (Bij WLZ; zorgprofiel GGZ Wonen of Verstandelijk Gehandicapt (VG)
 • 16 jaar en ouder.
 • Verslavingsproblematiek
 • Psychische problematiek

Exclusiecriteria

 • Geen lopende indicatie
 • Zorgovereenkomst niet ondertekend
 • Het aanreiken of toedienen van medicatie
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn
 • IQ onder de 70
 • Ernstige mate van agressie aanwezig

Kosten en vergoedingen

B’well care werkt met

 • PGB
 • ZIN
 • Onderaannemerschap

Heeft u vragen over de werkwijze van B’well care of bent u op zoek naar andere informatie? Neem contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen.